De #1 in halfverharde en onverharde wegen

Waterdoorlatende Halfverharding greenROAD®

Terug naar de startpagina

Wat is de waterdoorlatende halfverharding greenROAD®?


De waterdoorlatende halfverharding greenROAD® is een ecologisch gebonden halfverharding. De waterdoorlatende halfverharding bestaat enkel uit harde natuursteengranulaten, gebonden met een bindmiddel van plantaardige oorsprong.

Meer bepaald spreekt men van een primair plantaardig product. Niet verworven als bij- of restproduct in een chemisch proces van een plantaardig materiaal dus.

In principe is elke ongebonden halfverharding in mindere of meerdere mate waterdoorlatend. Maar voor een  gebonden halfverharding is de waterdoorlaatbaarheid met blijvend karakter een uitdaging.

Stevig bindmiddel

Het bindmiddel van de halfverharding is een fijn poeder dat met gebroken harde natuursteen gemengd wordt.

Na verzadiging met water transformeert dit poeder in een adhesieve gel.

Na de eerste volledige uitdroging zal de gel de natuursteenkorrels van de halfverharding op een stevige manier aan elkaar binden.

Flexibiliteit wordt behouden

Wanneer de halfverharding nadien opnieuw in contact komt met water heeft het bindmiddel de capaciteit om tot 10x zijn eigen volume aan water op te nemen.

Dit zorgt ervoor dat de bindingen tussen de gebroken natuurstenen hun flexibiliteit behouden. Het geeft de halfverharding ook een zekere mate aan zelfherstellende eigenschappen.

Luchtdoorlatende & waterdoorlatende halfverharding

De greenROAD® halfverharding is niet alleen water- maar ook luchtdoorlatend.

Zo leent het materiaal zich ook uitstekend voor toepassingen in de onmiddellijke nabijheid van bomen, al is ook onze halfverharding gebaat met af en toe een streepje zon.

greenROAD® halfverharding

Wat is het belang van waterdoorlatendheid bij halfverharding?

Vermijd plassen

Wanneer een halfverharding niet waterdoorlatend is, krijgt men stagnerend water aan het oppervlak. Dit is (onder andere) zeer onhandig wanneer je de halfverharding voor een parkeerplaats, wandel- of fietspad gebruikt.

Los van het feit dat dit niet aangenaam is voor de gebruikers, heeft dit ook zijn gevolgen voor de levensduur en de onderhoudskosten van de halfverharding. Stilstaand water zorgt voor het plaatselijk uitspoelen en verdwijnen van fijn materiaal.

Vermijd extra onderhoudskosten

Eens de goede structuur van fijn en grover materiaal is verstoord, wordt een halfverharding onstabiel en krijgt men putvorming. Er volgen dus onderhoudskosten.

Daarom is de waterdoorlaatbaarheid – naast als vanzelfsprekend argument voor ‘het behoud van de grondwatertafel’ en ‘het gebruikscomfort’ – een belangrijke eigenschap voor de halfverharding in het kader van een lange, onderhoudsarme levensduur.

Wist je trouwens dat greenROAD® de groei van onkruid verhindert? Doordat dit dus een halfverharding zonder onkruid is, kan er ook hier op onderhoud bespaard worden.

Blijvende waterdoorlatendheid bij halfverharding?

Echter, niet elke waterdoorlatende halfverharding blijft ook waterdoorlatend gedurende zijn volledige levensduur. Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat de drainerende capaciteit gradueel vermindert of zelfs integraal wegvalt na zekere tijd.

Dit is vooral zo bij puzzolane bindingen (eens de hydratatie is voltooid, versteent het materiaal), maar ook bij systemen die werken op basis van poriën (vervuiling, slibben dicht).

Het vinden van een goed evenwicht tussen de sterkte (binding) en voldoende, blijvende drainerende capaciteit van een halfverharding is dus van zeer groot belang.

Het bindmiddel van de greenROAD® halfverharding neemt water op als een zeemvel en vermijdt zo de vrije vloei van water binnen de halfverharding. Het kan tot 6x zijn eigen volume in water tijdelijk vasthouden.

Een geleidelijke afgifte aan de drainerende onderliggende laag (fundering) leidt tot een natuurlijke bevoorrading van de grondwatertafel.

Met andere woorden: een goede afwaterende profilering van het baanbed, gecombineerd met een verzekerd niveau van waterdoorlaatbaarheid, maakt van een halfverharding hét ecologische antwoord op de prangende grondwaterproblematiek.

Zeer natuurlijke afwatering

Het feit dat het greenROAD® bindmiddel water opneemt en ook vasthoudt (zoals een zeemvel), zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid water zich niet vrij kan bewegen doorheen de halfverharding.

Het water wordt geleidelijk afgegeven aan de onderliggende lagen, wat neerkomt op een zeer natuurlijke afwatering.

Dit is vergelijkbaar met de afwatering van zandleemgronden.

Stabiele toplaag

Dit hele procédé resulteert in een stabiele toplaag bij langere periodes van regen.

Om stilstaand water te vermijden, vinden wij het niet alleen belangrijk dat de afwerkingslaag waterdoorlatend is, maar ook de ondergrond.

Daarom voorzien wij bij nieuwe paden steeds een goed drainerende fundering. Zo werken we aan een duurzaam pad dat tientallen jaren kan rekenen op een goed afwaterend geheel.

Economisch & ecologisch verantwoord

Gezien greenROAD® nooit versteent en dat hydratatie van het bindmiddel de bindingen reactiveert, is het materiaal van deze toplaag waterdoorlatend én herbruikbaar.

Dit beantwoordt dan weer perfect aan onze visie van een gecombineerde economische én ecologische aanpak.

greenROAD® halfverharding

Hoe wordt de waterdoorlatende halfverharding aangelegd?

Het niveau van de greenROAD® waterdoorlatende halfverharding wordt zo bepaald dat de bovenkant van de toplaag net iets hoger ligt dan het omgevende oppervlak.

Handmatige verwerking

greenROAD®  aanbrengen in een laag van 6 tot 6,5 cm onder afschot van ca. 2%. Vervolgens dient het oppervlak statisch aangewalst te worden. Na verdichting dient de toplaag 5 cm dik te zijn.

Machinale verwerking

greenROAD® in een laag van 5,5 cm aanbrengen met behulp van een spreidmachine onder afschot van ca. 2%.

Vervolgens dient het oppervlak statisch aangewalst te worden. Na verdichting dient de toplaag 5 cm dik te zijn.

Droogperiode

Om zijn eindsterkte te bereiken laat men het materiaal na aanleg minimaal 3 opeenvolgende dagen zonder neerslag drogen bij een minimale temperatuur van ca. 10 graden.

Tijdens deze periode mag het oppervlak alleen met toestemming beperkt worden gebruikt.

greenROAD® halfverharding

Richtlijnen voor optimale omstandigheden

Opdat u of uw klant lang zou kunnen genieten van de greenROAD® waterdoorlatende halfverharding in optimale omstandigheden, kunt u best onze richtlijnen hanteren.

U kunt ze nalezen bij de technische informatie.

Zo beschikken we over verschillende downloads zoals de kleurenkaart, standaard bestektekst, de algemene richtlijnen en de standaarddoorsnede.

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights