Maatregels Coronavirus »

Wat is halfverharding?

Terug naar de startpagina

Wat is halfverharding?

Wat is halfverharding of wat zijn halfverhardingen? Een halfverharding houdt het midden tussen een zacht oppervlak (zoals bosbodem, aarde) en een verhard materiaal (beton, asfalt, klinkers).

Halfverhardingen zijn in principe bedoeld voor lichte toepassingen zoals pleinen, paden en welbepaalde wegen. Denk hierbij aan:

 • recreatieve fietspaden
 • parkpaden
 • pleinen
 • trage wegen
 • landbouwwegen
 • bospaden

Wat is het verschil tussen ongebonden halfverharding en gebonden halfverharding?

Ongebonden halfverharding?

Een ongebonden halfverharding is doorgaans een steen-materiaal zonder toeslagstoffen. Deze soort halfverharding is in mindere of meerdere mate waterdoorlatend, afhankelijk van het basismateriaal en de granulometrie ervan.

Een ongebonden halfverharding laat enkel licht verkeer toe en kent zijn toepassing uitsluitend als pad.

Deze kan enkel gebruikt worden door voetgangers en fietsers, bij bepaalde soorten ook door rolstoelgebruikers.

Herstellingen zijn bij deze vorm makkelijk uit te voeren.

Voorbeeld: Porfier 0/6.

Wat is ongebonden halfverharding concreet?

 • Steen-materiaal zonder toeslagstoffen
 • Minder of meer waterdoorlatendheid, afhankelijk van basismateriaal
 • Laat enkel licht verkeer toe
 • Wordt uitsluitend als pad toegepast
 • Enkel voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers
 • Makkelijk te herstellen

Gebonden halfverharding?

Een gebonden halfverharding is een steen-materiaal mét toeslagstof/bindmiddel (kalk, leem, vliegas, hoogovenslak… ). Deze toeslagstof zal bepaalde eigenschappen van een halfverharding verbeteren t.o.v. een ongebonden halfverharding. Meestal gaat dit over de draagkracht en de erosiebestendigheid.

Hierdoor worden de toepassingsmogelijkheden groter.

Een probleem is echter vaak dat het niveau van waterdoorlaatbaarheid hierbij meestal omgekeerd evenredig is aan de sterkte van de halfverharding. Occasioneel verkeer van voertuigen is mogelijk op een gebonden halfverharding (auto, vrachtwagen, brandweerwagen of ziekenwagen), mits voldoende aandacht aan de fundering wordt gegeven.

Belangrijk om te weten is dat het bij een gebonden halfverharding vaak moeilijker of zelfs onmogelijk wordt om plaatselijk te herstellen. In de meerderheid van de toepassingen is het noodzakelijk om het gehele oppervlak aan te pakken.

Voorbeeld: Ternair Zand.

In deze is greenROAD® uniek, omdat het bindmiddel (adhesieve gel) dat de sterkte biedt aan de halfverharding, meteen ook de het middel is dat de drainerende capaciteiten garandeert. Geen enkel ander bindmiddel combineert deze beide onmisbare eigenschappen.

Bovendien worden de bindende eigenschappen telkens hernieuwt bij contact met water, wat ook plaatselijk herstellen toelaat.

Met cement gestabiliseerde halfverharding

Met cement gestabiliseerde halfverharding (beperkt % cement) behoort ook tot het segment van de gebonden halfverhardingen, maar dan in de categorie van de zwaarst mogelijke belastingen.

Het gaat hier voornamelijk over landbouwwegen. Deze soort wegen worden op een lage frequentie maar weliswaar zwaar belast (druk- én trekkrachten).

Hierbij is het noodzakelijk om een goed gefundeerde én een correct geprofileerde gebonden halfverharding met cement te voorzien.

Zo kan deze verharding de weg jarenlang een goede bereikbaarheid van velden en/of landbouwbedrijf garanderen. Bovendien zal het uitzicht van de weg mooi integreren in de natuurlijke omgeving.

Gesloten verharding versus gebonden halfverharding

In specifieke situaties volstaat het niet om een gebonden halfverharding te voorzien. Dit doet zich voor als er sprake is van frequent tot zeer frequent gemotoriseerd verkeer (gewone wegen, autostrades,… ).

Ook zones met intensieve wringbelasting (aanrijzones parking) en wegen met hoogfrequent landbouwverkeer vragen een andere oplossing.

Daar kan enkel een gesloten verharding soelaas bieden. Maar het ‘duurzaam’ karakter van een gewone ongebonden halfverharding of waterdoorlaatbare gebonden halfverharding verdwijnt bij deze afwerking helemaal.

Bij dit soort toepassingen vloeit het water integraal af in de riolering.

Wat is halfverharding met waterdoorlaatbaarheid?

In principe is elke ongebonden halfverharding in mindere of meerdere mate waterdoorlatend.

Maar voor een gebonden halfverharding is de waterdoorlaatbaarheid met blijvend karakter een uitdaging.

Wat is het belang van waterdoorlatendheid bij halfverharding?

Vermijd plassen

Wanneer een halfverharding niet waterdoorlatend is, krijgt men stagnerend water aan het oppervlak.

Los van het feit dat dit niet aangenaam is voor de gebruikers, heeft dit ook zijn gevolgen voor de levensduur en de onderhoudskosten van de halfverharding. Stilstaand water zorgt voor het plaatselijk uitspoelen en verdwijnen van fijn materiaal.

Vermijd extra onderhoudskosten

Eens de goede structuur van fijn en grover materiaal is verstoord, wordt een halfverharding onstabiel en krijgt men putvorming. Er volgen dus onderhoudskosten.

Daarom is de waterdoorlaatbaarheid – naast als vanzelfsprekend argument voor ‘het behoud van de grondwatertafel’ en ‘het gebruikscomfort’ – een belangrijke eigenschap voor de halfverharding in het kader van een lange, onderhoudsarme levensduur.

Blijvende waterdoorlatendheid bij halfverharding?

Echter, niet elke waterdoorlatende halfverharding blijft ook waterdoorlatend gedurende zijn volledige levensduur. Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat de drainerende capaciteit gradueel vermindert of zelfs integraal wegvalt na zekere tijd.

Dit is vooral zo bij puzzolane bindingen (eens de hydratatie is voltooid, versteent het materiaal), maar ook bij systemen die werken op basis van poriën (vervuiling, slibben dicht).

Het vinden van een goed evenwicht tussen de sterkte (binding) en voldoende, blijvende drainerende capaciteit van een halfverharding is dus van zeer groot belang.

Het bindmiddel van de greenROAD® halfverharding neemt water op als een zeemvel en vermijdt zo de vrije vloei van water binnen de halfverharding. Het kan tot 6x zijn eigen volume in water tijdelijk vasthouden.

Een geleidelijke afgifte aan de drainerende onderliggende laag (fundering) leidt tot een natuurlijke bevoorrading van de grondwatertafel.

Met andere woorden: een goede afwaterende profilering van het baanbed, gecombineerd met een verzekerd niveau van waterdoorlaatbaarheid, maakt van een halfverharding hét ecologische antwoord op de prangende grondwaterproblematiek.

Wat zijn courante problemen bij gebonden halfverharding?

Gebrek aan elasticiteit

Door het feit dat men minder bindingen heeft in een halfverharding, is het van belang dat deze dan wel zoveel mogelijk behouden blijven.

Als men een gebonden halfverharding maakt op basis van starre bindingen (cement, kalk-leem mengsels enz.), verliest het materiaal zijn sterkte/binding doorheen de jaren gebruik. Want eens zo’n stijve binding breekt (bijvoorbeeld onder invloed van vorst of zware belasting), dan kan deze nog onmogelijk hersteld worden en is ze dus verloren.

Een lange termijn oplossing voor een duurzame halfverharding is de binding elastisch te maken. Zo kan de halfverharding zich makkelijk en zonder blijvende schade aanpassen aan de mogelijke beproevingen. Zo heeft vorst ook geen enkel effect op een soepele binding.

Het bindmiddel van greenROAD® is elastisch. Dit geeft als extra voordeel dat het materiaal kan worden gebruikt tot tegen een boomstam aan, want de halfverharding kan mee evolueren. Dankzij de waterdoorlaatbaarheid en O2 doorlaatbaarheid van het materiaal, vormt deze geen obstakel voor de natuurlijke groei van de boom.

Bovendien zal er door de opname van water een oppervlaktespanning optreden, die kleine oneffenheden (tot 2 cm) automatisch zal uitvlakken. Dit nevenverschijnsel vormt het zelfherstellende karakter van het bindmiddel.

Onkruidgroei op de halfverharding

Een vaak gezien probleem bij halfverhardingen is de makkelijke groei en verspreiding van onkruid, zeker bij de waterdoorlatende varianten.

Vooral in de openbare sector – waar een recent decreet verbiedt met de meeste onkruidverdelgers te werken – geeft dit een hoge onderhoudsdruk tot gevolg.

greenROAD® verhindert de ingroei van inheems onkruid in sterke mate omwille van volgende fysische kenmerken:

 • de grote dichtheid van het materiaal verhindert het innestelen van zaden en kiemen
 • de pH waarde van het de halfverharding is in die mate dat inheems onkruid dit niet verkiest
 • er is geen enkel materiaal aanwezig in ons product dat als voedingsbodem kan dienen

Sowieso geldt voor elke halfverharding: hoe meer een pad of weg wordt betreden, hoe minder de kans op onkruidgroei. Mosvorming echter krijgt men op élk materiaal waar vocht een constante is.

Bekijk ook wat is waterdoorlatende halfverharding of duurzame halfverharding.

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights