De #1 in halfverharde en onverharde wegen

Trage Wegen | Het kan wel: de Stijnwegel in Nazareth is hersteld

Terug naar het nieuwsoverzicht

In Nazareth zijn ze weer een fijne trage weg rijker. De verbinding tussen de Steinstraat en de Sticheldreef werd deze maand heraangelegd met een halfverharding.

Buurtweg 102 werd verlegd naar de perceelsranden. Voetweg 133, die grotendeels parallel liep aan buurtweg 102, is afgeschaft. Halverwege loopt een brugje over de Moerbeek. Voor de afwatering van de Hamerwegel werd een kleine langsgracht gemaakt die het regenwater naar de Moerbeek afleidt. De oeverkant van de beek is verstevigd met een vlechtwerk om afkalving van de berm en de weg te voorkomen.

Bron: tragewegen.be

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights