De #1 in halfverharde en onverharde wegen

Halfverharding greenROAD®

Terug naar de startpagina

Wat is halfverharding “greenROAD®”?


De halfverharding greenROAD® is een ecologisch gebonden halfverharding. De halfverharding bestaat enkel uit harde natuursteengranulaten, gebonden met een bindmiddel van plantaardige oorsprong.

Meer bepaald spreekt men van een primair plantaardig product. Niet verworven als bij- of restproduct in een chemisch proces van een plantaardig materiaal dus.

Een halfverharding houdt het midden tussen een zacht oppervlak (zoals bosbodem, aarde) en een verhard materiaal (beton, asfalt, klinkers).

Halfverhardingen zijn in principe bedoeld voor lichte toepassingen zoals pleinen, paden en welbepaalde wegen: recreatieve fietspaden, parkpaden, pleinen, trage wegen, landbouwwegen en bospaden.

Stevig bindmiddel

Het bindmiddel van de halfverharding is een fijn poeder dat met gebroken harde natuursteen gemengd wordt.

Na verzadiging met water transformeert dit poeder in een adhesieve gel.

Na de eerste volledige uitdroging zal de gel de natuursteenkorrels van de halfverharding op een stevige manier aan elkaar binden.

Flexibiliteit wordt behouden

Wanneer de halfverharding nadien opnieuw in contact komt met water heeft het bindmiddel de capaciteit om tot 10x zijn eigen volume aan water op te nemen.

Dit zorgt ervoor dat de bindingen tussen de gebroken natuurstenen hun flexibiliteit behouden. Het geeft de halfverharding ook een zekere mate aan zelfherstellende eigenschappen.

Luchtdoorlatendheid

De greenROAD® halfverharding is niet alleen water- maar ook luchtdoorlatend.

Zo leent het materiaal zich ook uitstekend voor toepassingen in de onmiddellijke nabijheid van bomen, al is ook onze halfverharding gebaat met af en toe een streepje zon.

greenROAD® halfverharding

Waarom halfverharding greenROAD®?

Een duurzame halfverharding heeft nood aan een goede afwatering, beter nog: drainerende eigenschappen. Zeker bij bredere paden en vooral pleinen vormt langdurig stilstaand water vaak een groot probleem.

Stagnerend water zorgt niet alleen voor plassen dewelke niet worden geapprecieerd door zijn gebruikers. Op langere termijn kunnen putten ontstaan.

Zonder stagnerend water, geen putten!

Zeer natuurlijke afwatering

Het feit dat het greenROAD® bindmiddel water opneemt en ook vasthoudt (zoals een zeemvel), zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid water zich niet vrij kan bewegen doorheen de halfverharding.

Het water wordt geleidelijk afgegeven aan de onderliggende lagen, wat neerkomt op een zeer natuurlijke afwatering.

Dit is vergelijkbaar met de afwatering van zandleemgronden.

Stabiele toplaag

Dit hele procédé resulteert in een stabiele toplaag bij langere periodes van regen.

Om stilstaand water te vermijden, vinden wij het niet alleen belangrijk dat de afwerkingslaag waterdoorlatend is, maar ook de ondergrond.

Daarom voorzien wij bij nieuwe paden steeds een goed drainerende fundering. Zo werken we aan een duurzaam pad dat tientallen jaren kan rekenen op een goed afwaterend geheel.

Economisch & ecologisch verantwoord

Gezien greenROAD® nooit versteent en dat hydratatie van het bindmiddel de bindingen reactiveert, is het materiaal van deze toplaag waterdoorlatend én herbruikbaar.

Dit beantwoordt dan weer perfect aan onze visie van een gecombineerde economische én ecologische aanpak.

greenROAD® halfverharding

Hoe wordt de halfverharding aangelegd?

Het niveau van de greenROAD® halfverharding wordt zo bepaald dat de bovenkant van de toplaag net iets hoger ligt dan het omgevende oppervlak.

Handmatige verwerking

greenROAD®  aanbrengen in een laag van 6 tot 6,5 cm onder afschot van ca. 2%. Vervolgens dient het oppervlak statisch aangewalst te worden. Na verdichting dient de toplaag 5 cm dik te zijn.

Machinale verwerking

greenROAD® in een laag van 5,5 cm aanbrengen met behulp van een spreidmachine onder afschot van ca. 2%.

Vervolgens dient het oppervlak statisch aangewalst te worden. Na verdichting dient de toplaag 5 cm dik te zijn.

Droogperiode

Om zijn eindsterkte te bereiken laat men het materiaal na aanleg minimaal 3 opeenvolgende dagen zonder neerslag drogen bij een minimale temperatuur van ca. 10 graden.

Tijdens deze periode mag het oppervlak alleen met toestemming beperkt worden gebruikt.

greenROAD® halfverharding

Richtlijnen voor optimale omstandigheden

Opdat u of uw klant lang zou kunnen genieten van de greenROAD® halfverharding in optimale omstandigheden, kunt u best onze richtlijnen hanteren. U kunt ze nalezen bij de technische informatie.

Zo beschikken we over verschillende downloads zoals de kleurenkaart, standaard bestektekst, de algemene richtlijnen en de standaarddoorsnede.

Halfverharding, voor wie of wat is dit interessant?

Voor mensen en organisaties die hun omgeving op een duurzame en ecologische manier willen aanpakken, met het oog op een gezonde waterhuishouding, gebruikscomfort, design en zeer weinig onderhoud.

Steden, gemeenten en openbare besturen, natuur & bosbeheer, studiebureaus, aannemers in nieuwe/vernieuwde verkavelingen, ….

Ook om rolstoeltoegankelijke paden aan te leggen is greenROAD® halfverharding uiterst geschikt!

Contacteer ons om samen te bekijken welke oplossing het best bij jouw project past.

Hoe lang gaat de greenROAD® halfverharding mee?

greenROAD® zal mits een minimum aan onderhoud zeker 12 à 15 jaar meegaan.

De juiste toepassing en het geregeld verwijderen van vervuiling (organisch en niet organisch) zal de levensduur verkorten/verlengen.

Bekijk ook duurzame halfverharding of halfverharding zonder onkruid.

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights