De #1 in halfverharde en onverharde wegen

Halfverharding zonder onkruid

Terug naar de startpagina

Halfverharding zonder onkruid

Een vaak gezien probleem bij halfverhardingen is de makkelijke groei en verspreiding van onkruid, zeker bij de waterdoorlatende varianten. Een halfverharding zonder onkruid verkrijgen is dus niet altijd evident.

Vooral in de openbare sector – waar een recent decreet verbiedt met de meeste onkruidverdelgers te werken – geeft dit een hoge onderhoudsdruk tot gevolg.

Halfverharding zonder onkruid, kan dat nog?

Dankzij greenROAD® is halfverharding zonder onkruid zeker nog haalbaar.

Althans verhindert greenROAD® de ingroei van inheems onkruid in sterke mate omwille van volgende fysische kenmerken:

  • de grote dichtheid van het materiaal verhindert het innestelen van zaden en kiemen
  • de pH waarde van het de halfverharding is in die mate dat inheems onkruid dit niet verkiest
  • er is geen enkel materiaal aanwezig in ons product dat als voedingsbodem kan dienen

Sowieso geldt voor elke halfverharding: hoe meer een pad of weg wordt betreden, hoe groter de kans op een halfverharding zonder onkruid.

Mosvorming daarentegen krijgt men op élk materiaal waar vocht een constante is.

halfverharding zonder onkruid

greenROAD® verhindert niet alleen onkruidgroei, maar is ook waterdoorlatend.

Wanneer een halfverharding niet waterdoorlatend is, krijgt men stagnerend water aan het oppervlak, wat voor plasvorming zorgt.

Los van het feit dat dit niet aangenaam is voor de gebruikers, heeft dit ook zijn gevolgen voor de duurzaamheid en de onderhoudskosten van de halfverharding.

Stilstaand water zorgt voor het plaatselijk uitspoelen en verdwijnen van fijn materiaal. Eens de goede structuur van fijn en grover materiaal is verstoord, wordt een halfverharding onstabiel en krijgt men putvorming. In dat geval kan men dus niet echt spreken van duurzame halfverharding.

Daarom is de waterdoorlaatbaarheid – naast als vanzelfsprekend argument voor ‘het behoud van de grondwatertafel’ en ‘het gebruikscomfort’ – een belangrijke eigenschap van duurzame halfverharding.

Blijvende waterdoorlatendheid

Niet elke waterdoorlatende halfverharding blijft ook waterdoorlatend gedurende zijn volledige levensduur. Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat de drainerende capaciteit gradueel vermindert of zelfs integraal wegvalt na zekere tijd.

Dit is vooral zo bij puzzolane bindingen (eens de hydratatie is voltooid, versteent het materiaal), maar ook bij systemen die werken op basis van poriën (vervuiling, slibben dicht).

Het vinden van een goed evenwicht tussen de sterkte (binding) en voldoende, blijvende drainerende capaciteit van een halfverharding is dus van zeer groot belang.

Het bindmiddel van onze duurzame greenROAD® halfverharding neemt water op als een zeemvel en vermijdt zo de vrije vloei van water binnen de halfverharding. Het kan tot 6x zijn eigen volume in water tijdelijk vasthouden.

Een geleidelijke afgifte aan de drainerende onderliggende laag (fundering) leidt tot een natuurlijke bevoorrading van de grondwatertafel.

Met andere woorden: een goede afwaterende profilering van het baanbed, gecombineerd met een verzekerd niveau van waterdoorlaatbaarheid, maakt van een halfverharding een duurzame halfverharding. Dit is hét ecologische antwoord op de prangende grondwaterproblematiek.

Zeer natuurlijke afwatering

Het feit dat het greenROAD® bindmiddel water opneemt en ook vasthoudt (zoals een zeemvel), zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid water zich niet vrij kan bewegen doorheen de halfverharding.

Het water wordt geleidelijk afgegeven aan de onderliggende lagen, wat neerkomt op een zeer natuurlijke afwatering.

Dit is vergelijkbaar met de afwatering van zandleemgronden.

Stabiele toplaag

Dit hele procédé resulteert in een stabiele toplaag bij langere periodes van regen.

Om stilstaand water te vermijden, vinden wij het niet alleen belangrijk dat de afwerkingslaag waterdoorlatend is, maar ook de ondergrond.

Daarom voorzien wij bij nieuwe paden steeds een goed drainerende fundering. Zo werken we aan een duurzaam pad dat tientallen jaren kan rekenen op een goed afwaterend geheel.

Economisch & ecologisch verantwoord

Gezien greenROAD® nooit versteent en dat hydratatie van het bindmiddel de bindingen reactiveert, is het materiaal van deze toplaag waterdoorlatend én herbruikbaar.

Dit beantwoordt dan weer perfect aan onze visie van een gecombineerde economische én ecologische aanpak.

Luchtdoorlatende & waterdoorlatende halfverharding

De greenROAD® halfverharding is niet alleen water- maar ook luchtdoorlatend.

Zo leent het materiaal zich ook uitstekend voor toepassingen in de onmiddellijke nabijheid van bomen, al is ook onze halfverharding gebaat met af en toe een streepje zon.

Bekijk ook:

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights