Maatregels Coronavirus »

Halfverharding voor een parkeerplaats

Terug naar de startpagina

Halfverharding voor een parkeerplaats?

Halfverharding voor een parkeerplaats gebruiken kan perfect. De greenROAD® halfverharding is hiervoor uitermate geschikt.

Voor de op- en aanrijroute van de parkeerplaats wordt een volledig verhard materiaal (genre klinkers of asfalt) geadviseerd.

Waarom greenROAD® halfverharding voor een parkeerplaats?

Stevig bindmiddel

Het bindmiddel van de halfverharding is een fijn poeder dat met gebroken harde natuursteen gemengd wordt.

Na verzadiging met water transformeert dit poeder in een adhesieve gel.

Na de eerste volledige uitdroging zal de gel de natuursteenkorrels van de halfverharding op een stevige manier aan elkaar binden.

Flexibiliteit wordt behouden

Wanneer de halfverharding nadien opnieuw in contact komt met water heeft het bindmiddel de capaciteit om tot 10x zijn eigen volume aan water op te nemen.

Dit zorgt ervoor dat de bindingen tussen de gebroken natuurstenen hun flexibiliteit behouden. Het geeft de halfverharding ook een zekere mate aan zelfherstellende eigenschappen.

Zeer natuurlijke afwatering

Het feit dat het greenROAD® bindmiddel water opneemt en ook vasthoudt (zoals een zeemvel), zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid water zich niet vrij kan bewegen doorheen de halfverharding.

Het water wordt geleidelijk afgegeven aan de onderliggende lagen, wat neerkomt op een zeer natuurlijke afwatering.

Dit is vergelijkbaar met de afwatering van zandleemgronden.

Stabiele toplaag is belangrijk voor de halfverharding van een parking

Dit hele procédé resulteert in een stabiele toplaag bij langere periodes van regen.

Om stilstaand water te vermijden, vinden wij het niet alleen belangrijk dat de afwerkingslaag waterdoorlatend is, maar ook de ondergrond.

Daarom voorzien wij bij nieuwe paden en parkings steeds een goed drainerende fundering. Zo werken we aan een duurzaam en zelfs rolstoeltoegankelijk pad dat tientallen jaren kan rekenen op een goed afwaterend geheel.

greenROAD® halfverharding voor een parking zonder onkruid

Een vaak gezien probleem bij halfverhardingen is de makkelijke groei en verspreiding van onkruid, zeker bij de waterdoorlatende varianten. Een halfverharding zonder onkruid verkrijgen is dus niet altijd evident.

Vooral in de openbare sector – waar een recent decreet verbiedt met de meeste onkruidverdelgers te werken – geeft dit een hoge onderhoudsdruk tot gevolg.

Dankzij greenROAD® is halfverharding zonder onkruid zeker nog haalbaar.

Althans verhindert greenROAD® de ingroei van inheems onkruid in sterke mate omwille van volgende fysische kenmerken:

  • de grote dichtheid van het materiaal verhindert het innestelen van zaden en kiemen
  • de pH waarde van het de halfverharding is in die mate dat inheems onkruid dit niet verkiest
  • er is geen enkel materiaal aanwezig in ons product dat als voedingsbodem kan dienen

Sowieso geldt voor elke halfverharding: hoe meer de parkeerplaats wordt betreden, hoe groter de kans op een parkeerplaats zonder onkruid.

Mosvorming daarentegen krijgt men op élk materiaal waar vocht een constante is.

Economisch & ecologisch verantwoorde halfverharding voor een parkeerplaats

Gezien greenROAD® nooit versteent en dat hydratatie van het bindmiddel de bindingen reactiveert, is het materiaal van deze toplaag waterdoorlatend én herbruikbaar.

Dit beantwoordt dan weer perfect aan onze visie van een gecombineerde economische én ecologische aanpak.

Luchtdoorlatende & waterdoorlatende parkeerplaats

De greenROAD® halfverharding is niet alleen water- maar ook luchtdoorlatend.

Zo leent het materiaal zich ook uitstekend voor toepassingen in de onmiddellijke nabijheid van bomen, al is ook onze halfverharding gebaat met af en toe een streepje zon.

Richtlijnen voor optimale omstandigheden

Opdat u of uw klant lang zou kunnen genieten van de greenROAD® waterdoorlatende halfverharding voor een parkeerplaats in optimale omstandigheden, kunt u best onze richtlijnen hanteren.

U kunt ze nalezen bij de technische informatie.

Zo beschikken we over verschillende downloads zoals de kleurenkaart, standaard bestektekst, de algemene richtlijnen en de standaarddoorsnede.

Zie ook: toegankelijke wandelpaden met halfverharding

 

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights