Maatregels Coronavirus »

Duurzame halfverharding

Terug naar de startpagina

Is greenROAD® duurzame halfverharding?

Ja, greenROAD® is een duurzame halfverharding en zal mits een minimum aan onderhoud zeker 12 à 15 jaar meegaan. De juiste toepassing en het geregeld verwijderen van vervuiling (organisch en niet organisch) zal de levensduur verkorten/verlengen.

greenROAD® halfverharding

Duurzame halfverharding is best waterdoorlatend

Wanneer een halfverharding niet waterdoorlatend is, krijgt men stagnerend water aan het oppervlak, wat voor plasvorming zorgt.

Los van het feit dat dit niet aangenaam is voor de gebruikers, heeft dit ook zijn gevolgen voor de duurzaamheid en de onderhoudskosten van de halfverharding.

Stilstaand water zorgt voor het plaatselijk uitspoelen en verdwijnen van fijn materiaal. Eens de goede structuur van fijn en grover materiaal is verstoord, wordt een halfverharding onstabiel en krijgt men putvorming. In dat geval kan men dus niet echt spreken van duurzame halfverharding.

Daarom is de waterdoorlaatbaarheid – naast als vanzelfsprekend argument voor ‘het behoud van de grondwatertafel’ en ‘het gebruikscomfort’ – een belangrijke eigenschap van duurzame halfverharding.

Duurzame halfverharding is best ook BLIJVEND waterdoorlatend

Niet elke waterdoorlatende halfverharding blijft ook waterdoorlatend gedurende zijn volledige levensduur. Bepaalde factoren kunnen ervoor zorgen dat de drainerende capaciteit gradueel vermindert of zelfs integraal wegvalt na zekere tijd.

Dit is vooral zo bij puzzolane bindingen (eens de hydratatie is voltooid, versteent het materiaal), maar ook bij systemen die werken op basis van poriën (vervuiling, slibben dicht).

Het vinden van een goed evenwicht tussen de sterkte (binding) en voldoende, blijvende drainerende capaciteit van een halfverharding is dus van zeer groot belang.

Het bindmiddel van onze duurzame greenROAD® halfverharding neemt water op als een zeemvel en vermijdt zo de vrije vloei van water binnen de halfverharding. Het kan tot 6x zijn eigen volume in water tijdelijk vasthouden.

Een geleidelijke afgifte aan de drainerende onderliggende laag (fundering) leidt tot een natuurlijke bevoorrading van de grondwatertafel.

Met andere woorden: een goede afwaterende profilering van het baanbed, gecombineerd met een verzekerd niveau van waterdoorlaatbaarheid, maakt van een halfverharding een duurzame halfverharding. Dit is hét ecologische antwoord op de prangende grondwaterproblematiek.

duurzame halfverharding

Courante problemen bij de duurzaamheid van halfverharding + de greenROAD® oplossing

Gebrek aan elasticiteit

Door het feit dat men minder bindingen heeft in een halfverharding, is het van belang dat deze dan wel zoveel mogelijk behouden blijven.

Als men een gebonden halfverharding maakt op basis van starre bindingen (cement, kalk-leem mengsels enz.), verliest het materiaal zijn sterkte/binding doorheen de jaren gebruik. Want eens zo’n stijve binding breekt (bijvoorbeeld onder invloed van vorst of zware belasting), dan kan deze nog onmogelijk hersteld worden en is ze dus verloren.

Een lange termijn oplossing voor een duurzame halfverharding is de binding elastisch te maken. Zo kan de halfverharding zich makkelijk en zonder blijvende schade aanpassen aan de mogelijke beproevingen. Zo heeft vorst ook geen enkel effect op een soepele binding.

Het bindmiddel van greenROAD® is elastisch. Dit geeft als extra voordeel dat het materiaal kan worden gebruikt tot tegen een boomstam aan, want de halfverharding kan mee evolueren. Dankzij de waterdoorlaatbaarheid en O2 doorlaatbaarheid van het materiaal, vormt deze geen obstakel voor de natuurlijke groei van de boom.

Bovendien zal er door de opname van water een oppervlaktespanning optreden, die kleine oneffenheden (tot 2 cm) automatisch zal uitvlakken. Dit nevenverschijnsel vormt het zelfherstellende karakter van het bindmiddel.

Onkruidgroei op de halfverharding

Een vaak gezien probleem bij halfverhardingen is de makkelijke groei en verspreiding van onkruid, zeker bij de waterdoorlatende varianten.

Vooral in de openbare sector – waar een recent decreet verbiedt met de meeste onkruidverdelgers te werken – geeft dit een hoge onderhoudsdruk tot gevolg.

greenROAD® verhindert de ingroei van inheems onkruid in sterke mate omwille van volgende fysische kenmerken:

  • de grote dichtheid van het materiaal verhindert het innestelen van zaden en kiemen
  • de pH waarde van het de halfverharding is in die mate dat inheems onkruid dit niet verkiest
  • er is geen enkel materiaal aanwezig in ons product dat als voedingsbodem kan dienen

Sowieso geldt voor elke halfverharding: hoe meer een pad of weg wordt betreden, hoe minder de kans op onkruidgroei. Mosvorming echter krijgt men op élk materiaal waar vocht een constante is.

Bekijk ook waterdoorlatende halfverharding of halfverharding zonder onkruid.

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights