De #1 in halfverharde en onverharde wegen

Zoomranden®

Werkwijze

Terug naar de startpagina

Video

Stap 1

Het snijden van de grasrand met een ronddraaiend parabolisch mes langsheen een oppervlakteverharding waardoor een kleine geul ontstaat naast de oppervlakteverharding.

De afmetingen van de geul zijn variabel in functie van een instelbare snijhoek en diepte van het mes. Voor courante toepassingen langsheen buurt- of trekwegen bedraagt de afmetingen van deze geul Breedte 8cm x Diepte 6cm.

De losgemaakte grasclusters (het geheel van samenhangend gras, graswortels, aarde, plantensoorten dewelke samen met gras voorkomen op grasoppervlakten of bermen) worden door de machine verzameld en gealigneerd op de oppervlakteverharding.

Stap 2

De gealigneerde grasclusters worden verwijderd van de oppervlakteverharding, gedesintegreerd en nadien via een regelbaar transportsysteem ter plaatse verwerkt op de berm of grasoppervlakte.

Stap 3

De oppervlakteverharding wordt geborsteld.

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights