Maatregels Coronavirus »

Klassiek Procédé®

Werkwijze

Terug naar de startpagina

Stap 1: Breken van de bestaande verharding.

Deze bewerking is nodig indien het bestaande wegdek of ondergrond zeer hard is, bv. een kasseiweg of een betonspoor. Ook asfaltverhardingen dienen eerst gebroken te worden. Deze bewerking zorgt voor een betere waterdoorlatendheid van het nieuw aan te leggen wegdek, en faciliteert de volgende stap in het procédé.

Stap 2: Frezen.

Met deze bewerking worden alle aanwezige putten en oneffenheden weggefrees. De aanwezige materialen worden in situ vermalen met een steenfrees en volgens de wensen van de klant gekalibreerd. Zodoende creëren we een perfect basisproduct voor de heraanleg van de wegkoffer.

Stap 3: Eventueel toevoegen van een extern materiaal. (optioneel)

Indien gewenst kan een extra product aan het basisproduct worden toegevoegd zoals gebroken kalksteen, kalk, cement, betonpuin, porfier, schelpenzand etc.

Deze materialen kunnen de verharding naar een hoger niveau tillen of de functie van het wegdek wijzigen. Na toevoeging van dit materiaal wordt een homogeen mengsel bekomen door nogmaals het oppervlak te bewerken met een stenenfrees.

Stap 4: Nivelleren.

Hier gaan we het vermalen basisproduct gebruiken om het oppervlak te egaliseren. Dit gebeurt door gebruik te maken van een nivelleerblad plus spaarbak, gecombineerd met kettingen en aandrukrol. Wij beschikken ook over de benodigde machines voor het tonrond afwerken van veldwegen, wandel- en ruiterpaden.

Stap 5: Verdichten.

Voor deze laatste stap gebruiken we machines die bestaan uit een combinatie van onafhankelijk werkende en bewegende trilplaten. Dit laat ons toe om wegen rond af te werken.

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights