De #1 in halfverharde en onverharde wegen

greenROAD® waterdoorlatende halfverharding

Wat & Waarom?

Terug naar de startpagina

Wat is greenROAD® halfverharding?


greenROAD® is een ecologisch gebonden halfverharding, enkel bestaande uit harde natuursteengranulaten gebonden met een bindmiddel van plantaardige oorsprong.

Meer bepaald spreekt men van een primair plantaardig product, dus niet verworven als bij- of restproduct in een chemisch proces van een plantaardig materiaal.

Het bindmiddel is een fijn poeder dat met gebroken harde natuursteen gemengd wordt.

Na verzadiging met water transformeert dit poeder in een adhesieve gel.

Na de eerste volledige uitdroging zal deze gel de natuursteenkorrels op een stevige manier aan elkaar binden.

Wanneer de verharding nadien opnieuw in contact komt met water heeft het bindmiddel de capaciteit om tot 10x zijn eigen volume aan water op te nemen.

Dit zorgt ervoor dat de bindingen tussen de gebroken natuurstenen flexibiliteit behouden én geven het materiaal een zekere mate aan zelfherstellende eigenschappen.

Het greenROAD® mengsel is niet alleen een waterdoorlatende halfverharding, maar het is ook luchtdoorlatend. Zo leent het materiaal zich ook uitstekend voor toepassingen in de onmiddellijke nabijheid van bomen, al is ook onze halfverharding gebaat met af en toe een streepje zon.

Waarom greenROAD® halfverharding?

Een duurzame halfverharding heeft nood aan een goede afwatering, beter nog: drainerende eigenschappen. Zeker bij bredere paden en vooral pleinen vormt langdurig stilstaand water vaak een groot probleem.

Stagnerend water zorgt niet alleen voor plassen dewelke niet worden geapprecieerd door zijn gebruikers. Op langere termijn kunnen putten ontstaan. Zonder stagnerend water, geen putten!

Het feit dat het greenROAD® bindmiddel water opneemt en ook vasthoudt (zoals een zeemvel), zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid water zich niet vrij kan bewegen doorheen de halfverharding. Het water wordt geleidelijk afgegeven aan de onderliggende lagen, wat neerkomt op een zeer natuurlijke afwatering, vergelijkbaar met deze van zand leemgronden.

Dit hele procédé resulteert in een stabiele toplaag bij langere periodes van regen, wat ook de rolstoeltoegankelijkheid van de wandelpaden ten goede komt.

Om stilstaand water te vermijden, vinden wij het niet alleen belangrijk dat de afwerkingslaag waterdoorlatend is, maar ook de ondergrond.

Daarom voorzien wij bij nieuwe paden steeds een goed drainerende fundering. Zo werken we aan een duurzaam pad dat tientallen jaren kan rekenen op een goed afwaterend geheel.

Gezien greenROAD® nooit versteent en dat hydratatie van het bindmiddel de bindingen reactiveert, is het materiaal van deze toplaag dus waterdoorlatend én herbruikbaar.

Dit beantwoordt dan weer perfect aan onze visie van een gecombineerd economisch én ecologische aanpak.

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights