Maatregels Coronavirus »

greenROAD® verzekert het gebruikscomfort en is onderhoudsarm.

Comfort, ecologie én budget

Terug naar het nieuwsoverzicht

Ecologie wint steeds meer aan belang bij de (her)aanleg van wegen, maar dat gaat soms ten koste van gebruikscomfort en/of budget. Green Road nv, specialist in renovatie en onderhoud van onverharde en halfverharde wegen en paden, heeft met haar jarenlange ervaring de nodige expertise in huis om dit te realiseren. De diensten van Green Road zijn op te delen in drie pijlers: Green Road Klassiek Procedé, greenROAD® drainerende halfverharding en Zoomranden.

Het Green Road Klassiek Procedé

Dit type bewerking bestaat in hoofdzaak uit frezen, nivelleren en verdichten. Green Road Klassiek Procedé wordt al 20 jaar gebruikt voor de aanleg, renovatie of heraanleg van trage wegen, paden voor recreatief gebruik, bos- en landwegen. Hierbij wordt vaak al aanwezig materiaal opnieuw verwerkt tot een kwalitatief resultaat. Comfort, budget en ecologie vormen een symbiotisch geheel bij dit procedé.

DRAINEREND greenROAD® systeem

greenROAD® is een drainerende halfverharding bestaande uit harde natuursteengranulaten, gebonden met een uniek plantaardig bindmiddel. Cédric Donck, gedelegeerd bestuurder Green Road: “De drainerende functie verzekert het gebruikscomfort, beperkt sterk het onderhoud en zorgt voor de aanvulling van het grondwater op de natuurlijke manier. Het feit dat het bindmiddel goed water opneemt en ook tijdelijk vasthoudt, zorgt ervoor dat water zich niet vrij kan bewegen doorheen de halfverharding, wat uitspoeling en dus onderhoud voorkomt. Samen met de resulterende permeabiliteit garandeert dit een stabiele toplaag.”

Zoomranden geeft terug aan de natuur

Overgroeiende bermen verminderen de bruikbare breedte en zorgen voor plassen op het wegdek. Zeker bij fietspaden is dit niet gewenst en kan dit zelfs leiden tot gevaarlijke situaties (winter). Aantasting door stilstaand water vermindert bovendien de levensduur van het wegdek. “Door Zoomranden verlengen we de levensduur van de verharding. Vegetatie en aarde worden weggesneden, verpulverd en teruggegeven aan de natuur. Dit verhoogt sterk het gebruikscomfort én is ecologisch”, besluit Cédric Donck.

Tekst | Kris Vandekerckhove
BRON | https://www.gww-bouw.be/artikel/comfort-ecologie-en-budget/

error: Content is protected !!
Geverifieerd door MonsterInsights